ماندگاری واشر گسکت EPDM

مواردی که باعث از بین رفتن واشرEPDM(گسکت) می گردد :

*وجود ارتعاشات در سیستم

*وجود ضربه قوچی در سیستم

*قرارگیری نامناسب واشرEPDM

*در مسیر گرمایش قرار گرفتن

*خزش واشرEPDM (تغییر شکل تدریجی و کند آن تحت تاثیر نیروی ثابت با تنش مداوم)

*فشار غیر یکنواخت از طرف فلنج های نگهدارنده واشرEPDM

*پائین بودن قدرت تحمل واشرEPDM

*پائین بودن قدرت استحکام پیچ ها

علائم خرابی مشاهده شده گسکت روی فلنچ و علل بروز راه حل پیشنهاد;توضیحات

علائم مشاهده شده بر روی گسکت

علت بروز نشتی

راه حل پیشنهادی

گسکت دچار خوردگی شدید شده است

جنس گسکت متناسب با شرایط کاری آن نیست

جنسی که مقاومت بهتری در برابر عوامل خورنده داشته باشد انتخاب نمایید

گسکت اکسترود شده است

گسکت متناسب با فشار کاری سیستم انتخاب نگردیده است

جنسی که دارای تحمل بیشتری (چگالی بالاتر) باشد جایگزین نمایید

گسکت مچاله شده است

گسکت متناسب با فشار کاری سیستم انتخاب نگردیده است.

جنسی که دارای تحمل فشار بیشتری باشد جایگزین نمایید. از رینگ های تقویت کننده استفاده نمایید .یا شرایط فلنچ را بررسی کنید

گسکت به دلیل درست قرار نگرفتن بر روی سطح برجسته فلنچ دچار آسیب شده است

نصب نادرست گسکت در سطح برجسته فلنچ

ابعاد گسکت را بررسی نمایید گسکت باید کاملاً دقیق در محل سطح برجسته فلنچ قرار گیرد تا کاملا سطوح بین دو اتصال را آب-بندی نماید

علائم فشردگی بر روی گسکت مشاهده نمی گردد

انتخاب نا صحیح جنس گسکت با توجه به نوع فلنچ

از مواد نرم تر یا ضخامت کمتر استفاده نمایید. سطح گسکت را کاهش دهید تا فشار سفت کردن پیچ ها کمتر شود

ضخامت گسکت در محیط خارجی بیش از ضخامت آن در محیط داخلی است

نمایانگر چرخش یا خمیدگی فلنچ می باشد

ابعاد گسکت را طوری تغییر دهید تا گسکت در فاصله کمی از پیچ ها قرار گیرد. فلنچ را تقویت نموده و یا سطح گسکت را کاهش دهید

گسکت در جهت محیطی به صورت یکسان فشرده نشده است

روش سفت کردن پیچ ها صحیح نمی باشد

از روش ستاره ای برای محکم کردن پیچ ها استفاده نمایید

ضخامت گسکت در جهت محیطی به صورت تناوبی متغیر می باشد

نمایانگر تابیدگی فلنچ است

فلنچ را تقویت نمایید یا تعداد پیچ ها را افزایش دهید تا فشار پیچ ها بهتر توزیع گردد. در صورت تاب خوردن فلنچ آن را تعویض یا ماشین کاری نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *